Yrd. Doç. Dr. Murat Bilge
   

Adı Soyadı: MURAT BİLGE

Doğum Tarihi: 01 OCAK 1969

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Beden Eğitimi ve Spor

Ankara Üniversitesi

1998

Y. Lisans

Beden Eğitimi ve Spor

Ankara Üniversitesi

2001

Doktora

Beden Eğitimi ve Spor

Ankara Üniversitesi

2007

Yüksek Lisans Tez Başlığı: “Hentbolcularda Anaerobik Güç ve Kapasite ile Vücut Kompozisyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”

Tez danışmanı: Prof. Dr. Fehmi TUNCEL

Doktora Tez Başlığı: “Türk Erkek Hentbol Milli Takımında Anaerobik Güç-Kapasite, Kalp Atım Hızı İle Vücut Kompozisyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”

Tez danışmanı: Prof. Dr. Yaşar SEVİM

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr. Gör.

Beden Eğitimi ve Spor YO / Kırıkkale Üniversitesi

2004-2008

Yar.Doç.

Beden Eğitimi ve Spor YO / Kırıkkale Üniversitesi

2008-………

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1.   Profesyonel Futbolcularda Aerobik ve Anaerobik Kapasite İlişkisinin Oyuncuların Mevkilerine Göre İncelenmesi (2013)

Projelerde Yaptığı Görevler:

 

1.   “Salon Takım Sporlarında Ve Bireysel Sporlarda Anaerobik Güç Ve Kapasite İle Vücut Kompozisyonu Arasında İlişkinin İncelenmesi” Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Proje No :2006 / 51

Proje Yürütücüleri: Emine Çağlar - Murat Bilge (Yardımcı Araştırıcı)

 

2.   “2008 Pekin Olimpiyat Oyunlarındaki Erkekler Hentbol Müsabakalarının Analizi Ve Dünya Hentbolundaki Güncel Gelişimler” Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Proje No :2008 / 65

Proje Yürütücüleri: Murat Bilge (Proje Yürütücüsü)

 

3.   “Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Eğitimleri Süresince Almış Oldukları Uygulamalı Derslerin Öğrencilerin Fizyolojik Ve Motorik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi” Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Proje No :2008 / 64

Proje Yürütücüleri: Murat Bilge – Gökhan Deliceoğlu – Beyza Şimşek (Proje Yürütücüsü)

 

4.   “d2 Dikkat Testinin Sporda Ölçüt Geçerliğinin Test Edilmesi” Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Proje No :2009 / 59

Proje Yürütücüleri: Emine Çağlar - Murat Bilge – Mustafa Söğüt (Yardımcı Araştırıcı)

İdari Görevler :

  • Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü (2006-2010)
  • Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanlığı (2008-2011)
  • Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür Yrd. (2004-2006)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

  1. Spor Bilimleri Derneği
  2. European Handball Federation University Handball Teachers

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2012-2013

Güz

Genel Antrenman Bilgisi I

3

0

56

Antrenman Biliminde Uygulamalar I

2

2

39

Özel Alan Hentbol I

2

2

3

Uzmanlık Hentbol I

3

4

3

Fiziksel Uygunluk

2

2

2

Hareket ve Antrenman Bilimi (YL)

3

0

3

Antrenman Bilgisi (YL)

3

0

3

İlkbahar

Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri

3

0

46

Genel Antrenman Bilgisi II

3

0

63

Çocuk ve Gençlerde Antrenman İlkeleri

2

0

34

Özel Alan Hentbol II

2

2

3

Uzmanlık Hentbol II

3

4

3

Hareket ve Antrenman Biliminde Güncel Yaklaşımlar (YL)

3

0

2

Sporda Yetenek Araştırmaları (YL)

3

0

3

2013-2014

Güz

Genel Antrenman Bilgisi I

3

0

51

Antrenman Biliminde Uygulamalar I

2

2

36

Özel Alan Hentbol I

2

2

2

Uzmanlık Hentbol I

3

4

1

Fiziksel Uygunluk

2

2

1

Hareket ve Antrenman Bilimi (YL)

3

0

1

Antrenman Bilgisi (YL)

3

0

2

İlkbahar

Hentbol

2

2

 

Sporda Yetenek Seçimi ve İ.

2

0

 

Genel Antrenman Bilgisi II

3

0

 

Çocuk ve Gençlerde Antrenman İlkeleri

2

0

 

Özel Alan Hentbol II

2

2

 

Uzmanlık Hentbol II

3

4

 

Hareket ve Antrenman Biliminde Güncel Yaklaşımlar (YL)

3

0

 

Sporda Yetenek Araştırmaları (YL)

3

0

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. M. Bilge, “Game Analysis of Olympic, World and European Championships in Men's Handball”, Journal of Human Kinetics, Cilt:35, s: 109-118, 2012.

A2. M. Bilge, “Interval Training Specific to Handball and Training Programme Designs”, World Applied Sciences Journal, Cilt:25, s: 1066-1077, 2013.

A3. Y. Sevim, M. Bilge, “The Comparison of the Last Olympic, World and European Men Handball Championships and the Current Developments in World Handball”, Research Yearbook, Cilt:13, s: 70-76, 2007.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.  M. Bilge, “Erkekler Hentbolunda Olimpiyat – Dünya ve Avrupa Şampiyonaları’nın Genel Teknik Analizi ve Güncel Değişimler”, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, s:270, Kasım 2010, Antalya, Türkiye.

B2.  M. Bilge, “2008 Pekin Olimpiyat Oyunlarındaki Erkekler Hentbol Müsabakalarının Analizi”, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, s:225, Kasım 2010, Antalya, Türkiye.

B3.  M. Bilge, G. Deliceoğlu, “Antrenman Sıklığının 5-11 Yaş Grubu Çocuklarda Bazı Motorik Özelliklerin Gelişimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi”, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, s:177, Kasım 2010, Antalya, Türkiye.

B4.  B. Bayraktar, M. Bilge, G. Deliceoğlu, “Bayan Hentbolcuların Bazı Motorik ve Fizyolojik Özelliklerinin İncelenmesi”, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, s:170, Kasım 2010, Antalya, Türkiye.

B5.  Ş. Bağdatlı, G. Deliceoğlu, M. Bilge, “Farklı Isınma Protokollerinin Dikey Sıçrama ve Sürat Performansı Üzerine Etkisi”, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, s:42, Kasım 2010, Antalya, Türkiye.

B6.  M. Bilge et al, “Çoklu Branş Yetenek Belirleme ve Geliştirme Üzerine Bir Pilot Çalışma”, 1.Çocuk ve Spor Kongresi, s: 58, Nisan 2010, Lefkoşa, KKTC.

B7.  M. Bilge, Y. Sevim, G. Ersöz, “An Investigation of the Relationship Between Anaerobic Power-Capacity, Body Composition and Heart Rate In Turkish National Senior Handball Players”, 13. Annual Congress of the ECSS, s:697, Temmuz 2008, Estoril, Portekiz.

 

C. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. M. Bilge, “Stretching İlkeleri - Egzersiz Dağarcığı”, 400 pp, Ankara, Nobel Yayınevi, 2013.

C2. M. Bilge, “Hentbol Şurası”, 91 pp, Ankara, Türkiye Hentbol Federasyonu, 2009.

C3. Y. Sevim, T. Şinoforoğlu, M. Bilge, O. Sevim, “Türkiye'de Bilimsel Hentbol Tezleri”, 140 pp, Ankara, Spor Eğitim Dairesi, 2004.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. M. Bilge, G. Deliceoğlu, B. Şimşek, “Antrenörlük Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitimleri Süresince Uygulamalı Derslerin Bazı Fizyolojik ve Motorik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi”, Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:5, s: 55-67, 2013.

D2. E. Çağlar, M. Bilge, M. Söğüt, “d2 Dikkat Testinin Çocuk Sporcularda Ölçüt Geçerliğinin Test Edilmesi: Pilot Çalışma”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:16, s:19-29, 2011.

D3. M. Bilge, Y. Sevim, G. Ersöz, “Türk Erkek Hentbol Milli Takımında Anaerobik Güç – Kapasite, Kalp Atım Hızı ile Vücut Kompozisyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Türkiye Klinikleri Dirim Tıp Dergisi, Cilt:85, s:152-165, 2010.

D4. M. Bilge, F. Tuncel, “Hentbolcularda Anaerobik Güç Ve Kapasite İle Vücut Kompozisyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:8, s:67-76, 2004.

D5. M. Bilge, S. Müniroğlu, N. Gündüz, “Türk Bayan Hentbol Milli Takımı Oyuncularının Somatotip Profilleri ve Yabancı Ülke Sporcuları İle Karşılaştırılması”, Marmara Üniversitesi Spor Araştırmaları Dergisi, Cilt:4, s:33-44, 2000

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. M. Bilge, “Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Master Coach Tezlerinin Analizi”, 5. Antrenman Bilimi Kongresi, s: 60-61, Temmuz 2013, Ankara, Türkiye.

E2.  M. Bilge, “Hentbolun Doğasına Özgü Kardiyo-Kuvvet ve Kardiyo-Teknik Antrenman Kuramı ve Antrenman Örnekleri”, 5. Antrenman Bilimi Kongresi, s: 57-60, Temmuz 2013, Ankara, Türkiye.

E3.  M. Bilge, “Hentbolda Yapılmış Bilimsel Araştırmaların Antrenman Uygulamalarına Katkısı”, 4. Antrenman Bilimi Kongresi, s: 26-27, Haziran 2011, Ankara, Türkiye.

E4.  M. Bilge, “Hentbolda Güncel Gelişmeler”, 3. Antrenman Bilimi Sempozyumu, s:48, Haziran 2009, Ankara, Türkiye.

E5.  M. Bilge, “Hentbol Eğitimi Görsel Materyali”, 2009 Hentbol Şurası, s:69-70, Haziran 2009, Antalya, Türkiye

E6.  H. Aşçı, M. Bilge, “Hentbol Uzmanlık Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarının Standardizasyon Ölçeği”, 2009 Hentbol Şurası, s:81-82, Haziran 2009, Antalya, Türkiye

F. Diğer yayınlar :

F1. M. Bilge, “Olimpik Branş Hentbol”, Türkiye Hentbol Federasyonu Eğitim Yayınları No:1.

Fa. Atıflar:

Atıf Yapılan Yayın: A3. Y. Sevim, M. Bilge, “The Comparison of the Last Olympic, World and European Men Handball Championships and the Current Developments in World Handball”, Research Yearbook, Cilt:13, s: 70-76, 2007.

 

1.    García, J., Ibáñez, S. J., Feu, S., Cañadas, M., & Parejo, I. Study of the differences yn play between winning and losing teams in formative stages of team handball. CCD. Cultura_Ciencia_Deporte. doi: 10.12800/ccd, 3(9), 195-200, 2008.

2.    Silva, J. Modelação táctica do processo ofensivo em andebol: estudo de situações de igualdade numérica, 7 vs 7, com recurso à análise sequencial, 2008.

3.    Gonçalves, S. I. S. O ataque em sistema em equipas femininas de Andebol de alto nível (Doctoral dissertation, Universidade do Porto), 2010.

4.    Aasmäe, K. Eesti meistriliiga meeskäsipallurite kehaehituslikud iseärasused, motoorne võimekus ning viskeresultatiivsus mängus (Doctoral dissertation), 2006.

5.    Martín, I., González, A., Cavalcanti, L. A., Chirosa, L. J., & Aguilar, J. Reliability and optimization of PROTODEBA v 1.0 software for the observation of the decision making in handball. Cuadernos de Psicología del Deporte, 13(1), 63-70, 2013.

6.    Prudente, J. F. P. N. Análise da performance táctico-técnica no Andebol de alto nível: estudo das acções ofensivas com recurso à análise sequencial, 2006.

7.    Stigaeus, P., & Soror, P. Överensstämmelse mellan två olika uthållighetstest hos unga handbollsspelare-Cooper Test vs. Yo-Yo Intermittent Recovery Test (Doctoral dissertation, Halmstad University), 2011.

8.    Medina, A. A., Rubio, J. G., Blázquez, F. J. S., Blanco, A. V., & Martín, Á. G. Differences in Performance Indicator Between Winning and Losing Team in Formative Stages According to Sex and Final Score Differences. E-Balonmano. com: Revista de Ciencias del Deporte, 9(1), 5-16, 2013.

 

 

 

Atıf Yapılan Yayın: D5. M. Bilge, S. Müniroğlu, N. Gündüz, “Türk Bayan Hentbol Milli Takımı Oyuncularının Somatotip Profilleri ve Yabancı Ülke Sporcuları İle Karşılaştırılması”, Marmara Üniversitesi Spor Araştırmaları Dergisi, Cilt:4, s:33-44, 2000.

1.    Savucu Y., Erdemir İ., Akan İ., Canikli A. Elit Bayan Basketbol ve Bayan Hentbol Oyuncularının Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin Karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, IV (3); 111-116, 2006.

2.    Karacabey K. et al. Halay ve Horon Yöresi Halk Oyuncularının Antropometrik Ölçümlerinin Belirlenmesi Ve Karşılaştırılması. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 56-61, 2008.

3.    Saygın Ö., Özşaker M. Bireysel Ve Takım Sporu Yapan Sporcuların Bazı Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması. Niğde Üni. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(2);102-111, 2012.

4.    Demir M., Filiz K.  Spor egzersizlerinin insan organizması üzerindeki etkileri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 5(2), 109-114, 2004.

5.    Göksu, Ö., Yüksek S. Elit Bayan Futbolcuların Sezon Boyunca Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametrelerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Belirlenmesi. İ. Ü. Spor Bilimleri Dergisi, 11:3: 74-79, 2003.

Anasayfa  |  Haberler  |  Duyurular  |  Etkinlikler  |  Antrenörlük Kursları  |  Ders Notları  |  Makaleler  |  Hentbol  |  Antrenman Bilgisi  |  Anketler
Ziyaretçi Defteri  |  Fotoğraf Galerisi  |  Özgeçmiş   |  Yayınlar   |  İletişim
© 2009 Murat Bilge, Tüm hakları saklıdır.
Tasarım ve Uygulama: Karun Dizayn